Oferujemy państwu montaż pomp ciepła glikol/woda dla potrzeb CWU i CO oraz montaż pomp powietrze/woda dla potrzeb CWU. Wykonujemy wymienniki ciepła gruntowe, w tym odwierty głębinowe. Korzystając z wiedzy zdobytej na szkoleniach oraz doświadczenia nabytego w czasie naszej pracy dobieramy odpowiednie urządzenia do zapotrzebowania energetycznego dla państwa domu. Osprzęt dodatkowy łączymy z pompą za pomocą sztywnych rur miedzianych łączonych prze lutowanie. W naszych instalacjach używamy tylko pomp ciepła czołowych producentów. Serdecznie zapraszamy do kontaktu aby zamówić usługę! Szczecin i okolice.

Wstęp

Pompa ciepła jest urządzeniem umożliwiającym wykorzystanie, energii cieplnej nagromadzonej w środowisku naturalnym, w gruncie, wodzie, lub w powietrzu. Współczynnik efektywności pomp ciepła, jest wysoki: w zależności od temperatury zewnętrznej wynosi 3-5 średnio 4 w całym sezonie grzewczym. Oznacza to, że średnio na każde 5 kW energii cieplnej, dostarczonej do kaloryferów, lub do zbiornika ciepłej wody 1kW, pochodzi z sieci elektrycznej, natomiast pozostałe 4kW z gruntu, wody, lub powietrza.

Budowa, zasada działania pompy ciepła

Pompa ciepła jest ekologicznym urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach  i przemianach fizycznych. Obieg termodynamiczny,  w którym zachodzą w sposób ciągły cztery procesy fizyczne opisuje zasadę działania pompy ciepła.  W parowniku, czynnik roboczy ulega procesowi odparowania (proces odbioru ciepła z otoczenia).

Następnie w kompresorze następuje proces sprężania par czynnika roboczego, a za kompresorem czynnik roboczy posiadający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę, ulega procesowi skraplania w skraplaczu (proces oddawania ciepła do systemu). Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania realizowany na zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie następuje ponownie proces odparowania, a cykl przedstawiony powyżej powtarza się.

Współczynnik efektywności pompy ciepła można obliczyć korzystając  z danych technicznych, mocy grzewczej i poboru mocy elektrycznej pompy ciepła. ε = Moc grzewcza pompy ciepła / Moc elektryczna potrzebna do napędu sprężarki.

Pompy ciepła Szczecin Pompa ciepła Szczecin

Instalacje dolnego źródła ciepła

Systemy powietrzne:

Powietrze – stanowi najtańsze inwestycyjne źródło ciepła, dla pomp ciepła, nie wymaga robót ziemnych. Należy jednak zaznaczyć że przy niskiej temperaturze, współczynnik efektywności pomp ciepła typu powietrze-woda jest stosunkowo niski. Powietrze, jako dolne źródło, wykorzystywane jest najczęściej w instalacjach małej mocy. W celu dostarczenia do pompy ciepła, powietrza o temperaturze dodatniej w miesiącach zimowych, stosuje się gruntowy wymiennik ciepła. Rozwiązanie techniczne polega m.in. na zakopaniu rury z PCW o średnicy około 300mm, długości 50m, na głębokości około 2m. Na końcu (czerpnia) rura jest wystawiona nad poziom gruntu, zakończona: filtrem, siatką, daszkiem. Podane wyżej parametry rury, dotyczą pompy ciepła o mocy około 12 kW, zasilającej w energię cieplną dom jednorodzinny.

Systemy gruntowe poziome(solanka/woda):

Pod pojęciem gruntu, jako źródła ciepła dla pompy ciepła, rozumiemy warstwę gruntu o głębokości do 2m (dla kolektorów płaskich i spiralnych). Temperatura gruntu zmienia się zależnie od strefy klimatycznej i pory roku. Zakres wahań nie jest tak duży, jak dla powietrza. Przebieg tych zmian zależy od powierzchni, właściwości termo-fizycznych gruntu oraz jego wilgotności. Odbiór ciepła odbywa się za pomocą wymiennika ciepła ułożonego na niezabudowanej powierzchni(parking, ogród, boisko) w pobliżu ogrzewanego budynku, lub za pomocą wymiennika pionowego wykonanego w specjalnym odwiercie. Ciepło gruntu, które pozyskujemy, jest zakumulowaną energią słoneczną, przenikającą w głąb gruntu wraz z opadami deszczowymi.

Energia słoneczna jest także źródłem energii, dla procesu regeneracji kolektora, warstwy gruntu, wychłodzonej w czasie eksploatacji w sezonie grzewczym. Ilość ciepła użytecznego i związana z tym niezbędna powierzchnia, zależne są ściśle od termo-fizycznych właściwości gruntu i energii  Zarówno właściwości termiczne jak również objętościowo pojemność ciepła i jego przewodność są bardzo ściśle zależne od składu i budowy gruntu. Największe znaczenie ma udział wody, składników mineralnych np. kwarcu, jak również udział i wielkość porów, wypełnionych powietrzem. Możliwość akumulacji ciepła i jego przewodność, jest tym większa, im bardziej grunt nasycony jest wodą im większy jest udział składników mineralnych i im mniejszy jest udział porów. Na głębokości około 10m temperatura gruntu jest w przybliżeniu stała i równa średniorocznej temperaturze powietrza zewnętrznego.

Pozyskiwanie przez pompę ciepła energii z gruntu, odbywa się za pomocą wkopanych w ziemię rur polietylenowych. Krążący w zamkniętym układzie tych rur czynnik chłodniczy(glikol rozcieńczony w wodzie w stosunku 1:1) oddaje ciepło w pompie i nagrzewa się w gruncie. Czynnik ten odbiera ciepło od gruntu, jest cieczą niezamarzającą do - 15˚C. Wymiennik poziomy, wymaga sporej powierzchni działki około dwu krotności powierzchni mieszkalnej budynku.

W lecie w upalne dni, istnieje możliwość wykorzystania wymiennika gruntowego jako skraplacza i zastosowanie pompy, do klimatyzowania pomieszczeń(obieg odwrócony). Pobieranie ciepła z gruntu może się wiązać z jego zamrażaniem, polegającym na obniżeniu temperatury gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie dolnego źródła ciepła. Skutkuje to, okresowym obniżeniem sprawności cieplnej układu. W czasie lata gdy pompa ciepła pracuje w krótkich przedziałach czasowych(grzejąc c.w.u.) następuje termiczna regeneracja gruntu.

Zalety pompy ciepła

- dostarcza tanią energię cieplną, pobierając ją niewyczerpywanego źródła – środowiska;
- jest wygodna i czysta - nie wymaga instalowania: komina, przyłącza gazowego czy dodatkowego systemu wentylacji, nie wydziela zapachów; 
- jest w pełni zautomatyzowana, nie potrzebuje konserwacji ani okresowych przeglądów;
- pracuje cicho, nie jest dokuczliwa dla otoczenia;
- jest bezpieczna dla środowiska - nie emituje sadzy, ani spalin, nie zanieczyszcza otoczenia;
- pozwala uniezależnić się od wzrostu cen paliw;
- sprawność pompy ciepła w miarę upływu czasu nie spada


WYBIERZ
PRODUCENTA
POMP CIEPŁA

Pompy ciepła alphainnoTec Szczecin

 

Pompy ciepła alphainnoTec1 Szczecin

 

Pompy ciepła alphainnoTec Szczecin

 

Pompy ciepła VIESSMAN20POMPY Szczecin

 

Pompy ciepła VAILLANT20GEOTHERM Szczecin

 

Pompy ciepła VAILLANT20AROSTOR Szczecin

 

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach:

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS

ul. Rzemieślnicza 7
72-123 Pucice
woj. zachodniopomorskie

Nasza siedziba znajduje się w pobliżu Szczecina

Tel. 726 377 161

biuro@zcipajos.pl

Pompy ciepła Szczecin | Rekuperacja Szczecin | Odkurzacz centralny Szczecin | Instalacje ogrzewcze Szczecin | Hydraulika Szczecin | Biologiczne oczyszczalnie ścieków Szczecin | Systemy zagospodarowania wody deszczowej Szczecin | Klimatyzacja Szczecin | Polityka Prywatności