Pompa ciepła jest ekologicznym urządzeniem grzewczym, niskotemperaturowym, którego zasada działania opiera się na znanych zjawiskach i przemianach fizycznych. Obieg termodynamiczny, w którym zachodzą w sposób ciągły cztery procesy fizyczne, opisuje zasadę działania pompy ciepła.

 

Zasada działania pompy ciepła – w skrócie

 

W parowniku czynnik roboczy ulega procesowi odparowania (proces odbioru ciepła z otoczenia). Następnie w kompresorze następuje proces sprężania par czynnika roboczego. Za kompresorem czynnik roboczy (posiadający wysokie ciśnienie i wysoką temperaturę) ulega procesowi skraplania w skraplaczu (proces oddawania ciepła do systemu). Ostatnim procesem, jakiemu podlega czynnik roboczy w obiegu termodynamicznym, jest proces rozprężania. Jest on realizowany na zaworze rozprężnym, dozującym czynnik roboczy do parownika, gdzie następuje ponownie proces odparowania, a cykl przedstawiony powyżej powtarza się.

Współczynnik efektywności pompy ciepła można obliczyć korzystając z danych technicznych, mocy grzewczej i poboru mocy elektrycznej pompy ciepła. ε = Moc grzewcza pompy ciepła / Moc elektryczna potrzebna do napędu sprężarki.

Pompa ciepła

Pompa ciepła

Masz pytania? Napisz do nas!

Kontakt

Zgoda: