Rekuperatory to potoczne określenie urządzeń służących sterowaniu wentylacji mechanicznej. Przy zastosowaniu rekuperatora zmniejszają się straty ciepła wynikające z wentylacji pomieszczenia. Głównym zadaniem rekuperatora jest ogrzewanie świeżego powietrza napływającego do domu ciepłem odzyskanym z powietrza wywiewanego z domu. Rekuperator to w najprostszym ujęciu urządzenie służące odzyskiwaniu ciepła z wentylacji.

 

Co musisz wiedzieć przed wyborem rekuperatora?

 

Przy wyborze centrali wentylacyjnej nie należy kierować się wyłącznie sprawnością odzysku. Jest to wielkość podawana dla optymalnych warunków pracy centrali, czyli przeważnie dla niskich wartości przepływu powietrza przez wymiennik (zdarza się nawet, że dla nieproporcjonalnych strumieni), przy bardzo korzystnych różnicach temperatur oraz korzystnych warunkach wilgotności powietrza, a także przy minimalnych stratach na centrali (idealna izolacja). W prospektach reklamowych są opisane centrale o sprawności nawet blisko 100%.

Przed wyborem konkretnego urządzenia należy sprawdzić dane dotyczące sprawności dla różnych wartości przepływu powietrza (centrale mają pewien zakres wydajności „od – do”), a szczególnie dla tej wielkości, która wynika z zapotrzebowania konkretnego budynku. Nie można mylić sprawności wymiennika ze sprawnością centrali. Obniża ją m.in. niewłaściwa izolacja termiczna, mostki cieplne, zaburzenia przepływu i nieszczelność centrali. Podnosi ją natomiast np. umieszczenie wentylatora nawiewnego tak, że powietrze po przejściu przez wymiennik trafia na wentylator, którego silnik dodatkowo je ogrzewa.

Niektórzy producenci ostrzegają przed konkurencją, która montuje takie wentylatory w centralach zużywających tyle energii, ile odzyskuje wymiennik. Należy też sprawdzić, czy wydajność centrali jest podana tylko dla pracy bez instalacji, czyli bez oporów przepływu w instalacji. Prawidłowo podana wydajność określa przepływ w odniesieniu do konkretnych parametrów strat ciśnienia. W przypadku, gdy ma być zastosowany gruntowy wymiennik ciepła, bardzo istotny jest dobór wentylatora nawiewnego i wielkość sprężu centrali, tak aby unikać instalowania dodatkowego wentylatora ze sterowaniem tylko dla wymiennika gruntowego.

Istotny dla kosztów eksploatacji jest też wybór zabezpieczeń przeciw szronieniu na wymienniku w okresach niskich temperatur. Nagrzewnice są skuteczne, ale mogą być drogie w eksploatacji, jeśli nie mają odpowiedniego sterowania. Tańsza jest automatyczna regulacja wydajności wentylatorów, ale w okresie mrozów spada wydajność wentylacji.

Rekuperator

Masz pytania? Napisz do nas!

Kontakt

Zgoda: