Dofinansowanie od PGNiG to kolejny program dopłat do wymiany starych źródeł domowego ogrzewania. Jest on dedykowany mieszkańcom domów jednorodzinnych, którzy wykorzystują energię na własny użytek. Poznaj zasady dofinansowania od PGNiG na wymianę starego pieca.

 

W jakim okresie można ubiegać się o dofinansowanie od PGNiG na wymianę starego pieca?

 

O dotację od PGNiG można się ubiegać od 1 kwietnia 2022 r. Składanie wniosków będzie możliwe do wyczerpania przeznaczonej na ten cel puli środków. Ostateczny termin zakończenia programu to 31 grudnia 2022 roku. Po tym okresie składanie wniosków na dofinansowanie od PGNiG na wymianę starego pieca będzie niemożliwe.

 

Dla kogo przeznaczona jest dotacja od PGNiG 2022?

 

Program dofinansowań do wymiany urządzeń służących do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej na rok 2022” jest przewidziany wyłącznie dla mieszkańców budynków jednorodzinnych, którzy dokonują zakupu paliw lub energii na własny użytek. Oznacza to w praktyce, iż z dofinansowania od PGNiG nie będą mogli skorzystać podmioty prowadzące w danej nieruchomości działalność gospodarczą lub zawodową.

 

Jak uzyskać bezzwrotną dotację od PGNIG?

 

Aby uzyskać bezzwrotną dotację od PGNiG, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z Regulaminem Programu dofinansowań, dostępnym na stronie https://pgnig.pl/dofinansowanie, a następnie odwiedzić Biuro Obsługi Klienta PGNiG i przekazać zgłoszenie do Programu. Kolejnym etapem jest demontaż starego urządzenia służącego do ogrzewania i zainstalowanie nowego. Następnym krokiem jest złożenie oświadczenia w Biurze Obsługi Klienta oraz rachunków i inne dowodów potwierdzających realizację przedsięwzięcia. Ostatnim etapem jest podpisanie umowy na dofinansowanie od PGNiG i dostarczenie jej do BOK.

 

Jakie urządzenia grzewcze są objęte programem dotacji od PGNiG?

 

Udział w programie dofinansowania wiąże się z pewnymi ograniczeniami. Dotację można uzyskać wyłącznie na kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła. W przypadku wymiany starego urządzenia grzewczego na kocioł kondensacyjny opalany gazem ziemnym, jego minimalna klasa efektywności energetycznej powinna należeć do kategorii „A”. Istotne w tym zakresie jest to, iż zakup kotła można dokonać u dowolnego sprzedawcy.

W przypadku wymiany starego pieca na pompę ciepła, jej zakup powinien odbyć się poprzez jednego z trzech Partnerów Handlowych PGNiG: OZE-Biomar S.A., HelioExpert Spółka Akcyjna oraz Solgen Sp. z.o.o. Zakup pompy ciepła za pośrednictwem innej firmy będzie niestety uniemożliwiał uzyskanie dofinansowania od PGNiG. Przy zakupie pompy ciepła należy również zwracać uwagę na to, by jej klasa efektywności energetycznej należała do kategorii „A+”.

 

Pompa Ciepła Panasonic Aquarea Typ Monoblok C

 

Ile wynosi dofinansowanie na kocioł kondensacyjny lub pompę ciepła od PGNiG 2022?

 

Wielkość dofinansowania na wymianę źródła ogrzewania jest ustalana indywidualnie. Wpływ na kwotę ma rodzaj urządzenia oraz wiek budynku mieszkalnego, w którym przeprowadzone zostanie przedsięwzięcie. Im starszy jest budynek, tym większą kwotę dofinansowania można uzyskać zarówno na instalację kotła kondensacyjnego, jak i pompy ciepła. Najwięcej na przedsięwzięciu mogą skorzystać właściciele budynków wybudowanych przed 1971 rokiem.

 

Rok budowy budynku Kwota dotacji na kocioł kondensacyjny Kwota dotacji na pompę ciepła
przed 1971 1129,51 zł 3941,79 zł
1971–1978 1051,02 zł 3664,20 zł
1979–1988 913,18 zł 3187,51 zł
1989–2002 848,09 zł 2959,69 zł
2003–2007 668,13 zł 2331,76 zł
 2008–2011 541,78 zł 1893,36 zł
po 2011 503,49 zł 1757,44 zł

 

Przejdź na stronę https://pgnig.pl/dofinansowanie na której znajdziesz wszystkie dokumenty związane z dofinansowaniem.