Wielu przyszłych użytkowników systemu rekuperacji zastanawia się, jakie rodzaje wymienników są stosowane w rekuperatorach? W każdym rekuperatorze najważniejszym jego elementem jest wspomniany przed chwilą  wymiennik. Dzięki zastosowaniu konkretnego rodzaju wymiennika możliwe jest wpłynięcie na uzyskanie określonej sprawności odzysku ciepła i skuteczności wentylacji, obniżenie kosztów eksploatacji oraz zaoszczędzenie środków przy zakupie danego urządzenia do rekuperacji.

W centralach dla potrzeb domów jednorodzinnych stosuje się najczęściej wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe. W wymiennikach krzyżowych i przeciwprądowych można uzyskać wysokie sprawności wraz ze wzrostem ich długości i obniżaniem wartości strumienia przepływu powietrza.

 

Wymienniki przeciwprądowe

 

W wymiennikach przeciwprądowych strumienie ciepłego i zimnego powietrza biegną względem siebie równolegle i przeciwbieżnie. Wymiana ciepła odbywa się na dużej powierzchni, dzięki temu wzrasta sprawność wymiany (w warunkach laboratoryjnych nawet do 98%). Zabezpieczeniem przed zamarzaniem wymiennika może być jego pionowe ustawienie – tak aby skropliny spływały poza wymiennik. Stosowane są też nagrzewnice lub płynna regulacja nawiewu. Niektóre wymienniki przeciwprądowe mają duży opór wewnętrzny i tym samym wentylatory zużywają więcej energii.

 

Wymienniki krzyżowe

 

W wymiennikach krzyżowych strumienie powietrza płyną obok siebie: ogrzane – wylotowe i chłodne – zewnętrzne. Oddziela je przegroda wykonana z materiału, który jest dobrym przewodnikiem ciepła. Przegrody są często karbowane dla zwiększenia powierzchni wymiany. Sprawność w warunkach optymalnych wymienników krzyżowych wynosi około 60%, a w urządzeniach pozbawionych dobrej izolacji lub w tych, w których izolacja wykonana jest niedokładnie, sprawność spada do 30÷45%. Uzyskanie sprawności powyżej 70%, a nawet ponad 85% jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch wymienników krzyżowych w jednej centrali. O ich popularności decyduje prosta budowa i tania produkcja.

 

Wymienniki obrotowe

 

Najwyższą sprawność odzysku osiągają wymienniki obrotowe i są one odporne na szronienie przy niskich temperaturach. Jednak z uwagi na fakt, że dochodzi w nich do mieszania się powietrza (kilka procent wylotowego wraca z powrotem) i tym samym zapachów, w naszym klimacie stosuje się je najczęściej w dużych instalacjach przemysłowych. Wymienniki obrotowe stosowane są w centralach przeznaczonych do domów jednorodzinnych w krajach skandynawskich.

Rodzaje wymienników w rekuperatorach

 

Nowatorskie rodzaje wymienników w rekuperatorach

 

Najnowsze urządzenia do rekuperacji dostępne na rynku posiadają nowatorskie rozwiązania w zakresie konstrukcji i zasady działania wymienników. Można w związku z tym spotkać wymienniki spiralno-przeciwprądowe oraz wymienniki spiralne krzyżowo-przeciwprądowe z radiatorem.

Zastosowanie wymiennika spiralnego powoduje, iż przepływ powietrza w urządzeniu odbywa się po okręgu. Sprawność temperaturowa tego rodzaju wymiennika może przekraczać 90%. Są to wymienniki mocno odporne na szronienie nawet przy silnych mrozach.

Z kolei wymienniki spiralne krzyżowo-przeciwprądowe z radiatorem (nazywane wymiennikami spiralnymi drugiej generacji) nie wymagają stosowania grzałek w celu nawiewania ciepłego powietrza do pomieszczenia w okresie zimowym. Ważną rolę odgrywa radiator, dzięki któremu zwiększa się powierzchnia wymiany ciepła. Sprawność tego rodzaju wymienników szacuje się na przedział od 85 do 95%. Zastosowanie radiatora poniosło za sobą zmniejszenie wielkości samego wymiennika, a co za tym idzie – całego rekuperatora.

Masz pytania? Napisz do nas!

Kontakt

Zgoda: