„Mój Prąd 4.0” to czwarta odsłona programu dofinansowań do instalacji fotowoltaicznych. Rządowe wsparcie będzie dotyczyć wszystkich, którzy zrealizowali niedawno lub będą montować panele fotowoltaiczne oraz urządzenia do magazynowania energii. Znane są już kwoty dofinansowań oraz termin rozpoczęcia naboru wniosków.

 

Kiedy rozpocznie się nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd 4.0”?

 

Nabór wniosków w programie „Mój Prąd 4.0” rozpocznie się 15 kwietnia 2022 roku. Wnioski będzie można składać przez Internet drogą elektroniczną. Jest to z pewnością bardzo wygodna forma składania wniosków o dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, albowiem próba przesłania papierowej wersji dokumentu na adres NFOŚiGW będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Jaka będzie kwota dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd 4.0”?

 

Przewiduje się, iż maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić 20 500 zł. Nie jest to jednak kwota, którą będzie można w całości uzyskać na panele fotowoltaiczne. Ten obszar dofinansowania jest zawężony do kwoty 4000 zł. Pozostałą kwotą dofinansowania będą objęte inne elementy instalacji, które służą do magazynowania ciepła lub energii oraz do inteligentnego zarządzania energią. Na potrzeby realizacji programu „Mój Prąd 4.0” zarezerwowano w budżecie państwa kwotę o wysokości 350 mln zł.

 

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

 

Dofinansowanie w ramach programu „Mój Prąd 4.0” dedykowane jest wyłącznie prosumentom (producentom i konsumentom w jednym) rozliczającym się w ramach systemu net-billing. Nie muszą to być osoby, które zamontowały instalację fotowoltaiczną po 1 kwietnia 2022 roku. Programem objęte są również te gospodarstwa, które dokonały montażu instalacji nie wcześniej niż 1 lutego 2020 roku. Wysokość dotacji uzależniona jest m.in. od tego, czy instalacja była już wcześnie dofinansowania z wcześniejszych edycji programu.

 

Maksymalne kwoty dotacji w ramach programu „Mój Prąd 4.0” kształtują się następująco:

 

  • 4000 zł – dofinansowanie samej instalacji fotowoltaicznej;
  • 5000 zł – magazyn ciepła;
  • 7500 zł – magazyn energii elektrycznej;
  • 3000 zł – systemy HEMS/EMS (tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej lub ciepła.

Osoby, które przejdą z aktualnego systemu opustów na nowy system net-billing, uzyskają dostęp do identycznych progów dofinansowania. Jedynym warunkiem jest brak uzyskania wcześniejszego dofinansowania na jakikolwiek element instalacji fotowoltaicznej. W przeciwnym wypadku kwota dofinansowania samej instalacji wyniesie maksymalnie 2000 zł.

Więcej szczegółów na temat programu oraz formularz do składania wniosków znajduje się na stronie https://mojprad.gov.pl/.