15 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 ruszył zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4). Składanie wniosków odbywa się wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem rządowej strony https://mojprad.gov.pl/.

Istotną zmianą w stosunku do poprzednich edycji naboru jest to, iż nowy nabór wniosków dedykowany jest prosumentom w nowym systemie net billing oraz dla dotychczasowych prosumentów, którzy zmienili system rozliczania z systemu opustów na nowy system net billing.

 

W jakim okresie będzie trwał nabór wniosków w ramach Programu Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4)?

 

Nabór wniosków na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych 2002 będzie odbywał się od 15 kwietnia do 22 grudnia 2022 roku. Wnioski będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie https://mojprad.gov.pl/. Nie należy wysyłać wniosku w wersji papierowej do NFOŚiGW, ani nie jest dozwolone wysyłanie elektronicznych wniosków drogą e-mailową lub za pośrednictwem skrzynki ePUAP. W tych przypadkach tak złożone wnioski będą odrzucane.

Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie GWD: https://gwd.nfosigw.gov.pl/. Przed złożeniem wniosku należy na stronie GWD utworzyć konto użytkownika.

 

Z jakimi dokumentami należy się zapoznać przed złożeniem wniosku na dofinansowanie mikroinstalacji fotowoltaicznych?

 

Rekomendowane jest zapoznanie się z następującymi dokumentami:

  1. Oficjalny dokument Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4). [KLIKNIJ, aby pobrać dokument .pdf]
  2. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Priorytetowego Mój Prąd Część 1) Program Mój Prąd na lata 2021 – 2023 (MP4). [KLIKNIJ, aby pobrać dokument .pdf]
  3. Wzory dokumentów, które stanowić będą załączniki do wniosku. Są one dostępne na stronie https://mojprad.gov.pl/zloz-wniosek wraz ze szczegółowymi wytycznymi, jak przygotować się do wypełnienia formularza.

 

Przeczytaj także nasz artykuł o tym, kto i na co może złożyć dofinansowanie w ramach programu Mój Prąd 4.0: https://www.zcipajos.pl/moj-prad-4-0-rusza-nabor-wnioskow-na-dofinansowanie/