22 kwietnia 2023 r. Ministerstwo Klimatu i Środowiska wraz z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomiło piąty nabór wniosków o dofinansowanie w programie „Mój Prąd” (PPMP5). W najnowszej edycji programu przewidziano dalsze wspieranie finansowania prosumentów wytwarzających energię elektryczną na potrzeby gospodarstw domowych.

 

Nabór wniosków w ramach programu „Mój Prąd 5.0”

 

Nabór wniosków w programie „Mój Prąd 5.0” (PPMP5) rozpoczął się 22 kwietnia 2023 roku. Wnioski można składać przez Internet drogą elektroniczną. Jest to z pewnością bardzo wygodna forma składania wniosków o dofinansowanie. Wniosek należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej, albowiem próba przesłania papierowej wersji dokumentu na adres NFOŚiGW będzie skutkować odrzuceniem wniosku.

 

Informacja o rozpoczęciu naboru wniosków w ramach 5. edycji programu „Mój Prąd”. Źródło grafiki: https://www.gov.pl/

 

Jaka będzie kwota dofinansowania w ramach programu „Mój Prąd 5.0”?

 

Przewiduje się, iż maksymalna kwota dofinansowania będzie wynosić nawet 58 tysięcy złotych. Nie jest to jednak kwota, którą będzie można w całości uzyskać na panele fotowoltaiczne. Ten obszar dofinansowania jest zawężony do kwoty 6 tysięcy złotych. Pozostałą kwotą dofinansowania będą objęte inne elementy instalacji, które służą do magazynowania ciepła lub energii oraz do inteligentnego zarządzania energią. Na potrzeby realizacji programu „Mój Prąd 5.0” zarezerwowano w budżecie państwa kwotę w wysokości 955 mln zł.

Zgodnie z wytycznymi programu „Mój Prąd 5.0 poszczególne kwoty dofinansowania w zależności od rodzaju przedsięwzięcia prezentują się następująco:

  • wsparcie wyłącznie paneli fotowoltaicznych – do 6 tys. zł;
  • montaż kilku elementów systemu – do 7 tys. zł;
  • montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej wraz z pompą ciepła – od 4,4 tys. zł do aż 28,5 tys. zł;
  • poszerzenie inwestycji o magazyn ciepła – do 5 tys. zł;
  • magazyn energii – do 16 tys. zł;
  • kolektory słoneczne – do 3,5 tys. zł;
  • system zarządzania energią w domu, tzw. EMS (energy management system) – do 3 tys. zł.

 

Kto i na co może uzyskać dofinansowanie?

 

W piątej edycji programu Mój Prąd poszerzono listę osób, które mogą ubiegać się o dofinansowanie. Odbiorcami programu są w pierwszej kolejności prosumenci, którzy na dzień składania wniosku posiadają przyłączoną mikroinstalację fotowoltaiczną o mocy od 2 kWh do 10 kWh, rozliczają się za wyprodukowaną energię elektryczną w systemie net-billing, jak i nie skorzystali dotychczas z dofinansowania do mikroinstalacji. Programem objęci są również prosumenci rozliczający się z wyprodukowanej energii elektrycznej w systemie net-meterig. Warunkiem uzyskania dofinansowana jest przejście na nowy system rozliczenia net-billing. Osoby, które już wcześniej skorzystały z dofinansowania, mogą ponownie ubiegać się o dotację na dodatkowe urządzenia wskazane w progamie.

Najnowsza edycja programu Mój Prąd 5.0 rozszerza dofinansowanie na pompy ciepła różnego typu oraz kolektory słoneczne. Celem zmian w programie jest wzrost autokonsumpcji energii elektrycznej w miejscu jej wytworzenia zapoczątkowany w poprzedniej edycji programu. Zakres kwalifikowalności kosztów obowiązuje od dnia 01.02.2020 r.

Więcej szczegółów na temat programu oraz formularz do składania wniosków znajduje się na stronie https://mojprad.gov.pl/.