Obowiązkowy spis źródeł ciepła to inicjatywa rządowa mająca na celu stworzenie bazy sposobów ogrzewania budynków użytkowych, a tym samym mapy emisyjności budynków w kraju. Funkcjonuje pod nazwą Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków (CEEB) i wkrótce minie termin przyjmowania deklaracji przez system.

Do kiedy można złożyć deklarację posiadanego źródła ciepła do CEEB?

 

Spis źródeł ciepła uruchomiono 1 lipca 2021 r. i docelowo miał potrwać 12 miesięcy. Oznacza to, iż ostatnim dniem składania deklaracji będzie 30 czerwca 2022 r.

 

Jakie będą konsekwencje niezłożenia deklaracji w terminie?

 

Ponieważ spis jest obowiązkowy, to za brak złożenia deklaracji w terminie przewidywana jest grzywna w wysokości 500 zł. W przypadku, gdy sprawa trafi do sądu, wówczas sędzia może orzec karę w wysokości 5000 zł. Istnieje możliwość uniknięcia kary za niezłożenie deklaracji w terminie. Każdemu przysługuje możliwość skorzystania z tzw. czynnego żalu, czyli dobrowolnego przyznania się do naruszenia przepisów.

 

Spis źródeł ciepła – jak złożyć deklarację?

 

Deklarację można złożyć na dwa sposoby: w formie papierowej oraz elektronicznej. Papierową deklarację można pobrać ze strony CEEB. Po jej wypełnieniu należy ją zanieść do urzędu gminy lub wysłać pocztą.

Elektroniczną deklarację można wypełnić na stronie https://ceeb.gov.pl/, logując się profilem zaufanym na tzw. Węzeł Krajowy. Po wypełnieniu arkusza (w którym podajemy adres nieruchomości, dane kontaktowe do właściciela oraz wskazujemy odpowiednie źródło ciepła) dokonujemy jego zatwierdzenia i wysyłamy. Przed złożeniem deklaracji warto zapoznać się z informacjami, instrukcjami i broszurami zawartymi na stronie https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

 

 

Spis źródeł ciepła – ile złożono do tej pory wniosków?

 

Na dzień 5 maja 2022 r. liczba deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw złożonych w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) wynosiła 3 307 385. Ponad 1,8 miliona deklaracji dotyczyło posiadania kotłów stałych na węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj spalanego paliwa stałego. Aktualne statystyki CEEB są podawane na stronie https://www.gunb.gov.pl/aktualnosci.

 

Spis źródeł ciepła

Spis źródeł ciepła – liczba złożonych deklaracji na dzień 5 maja 2022 r. Źródło: https://www.gunb.gov.pl/.