Zgłoszenie uruchomienia pompy ciepła EHS – formularz kontaktowy

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.
Numer uprawnień F-GAZ (tylko przy SPLIT)

Zainstalowane jednostki

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

KONTROLA UKŁADU PRZED URUCHOMIENIEM - ZASILANIE ELEKTRYCZNE

Kontrola

Jednostka zewnętrzna

Jednostka wewnętrzna

L1 - N 1 FAZA

L2 - N (dotyczy zasilania 3 fazowego)

L3 - N (dotyczy zasilania 3 fazowego)

L1 - L2 (międzyfazowe)

L1 - L3 (międzyfazowe)

L2 - L3 (międzyfazowe)

Przekrój przewodu zasilającego

Zabezpieczenie nadprądowe

Zabezpieczenie różnicowo-prądowe

Układ chłodniczy (nie dotyczy monobloków)

Sprawdzono szczelność instalacji chłodniczej

Pola wyboru

Wykonano próżnię instalacji chłodniczej

Pola wyboru (kopia)

Długość instalacji chłodniczej

Różnica wysokości pomiędzy jednostkami

Dodatkowa ilość czynnika chłodniczego

Całkowita ilość czynnika chłodniczego

System grzewczy

Podłogowy

Pola wyboru (kopia)

Grzejnikowy

Pola wyboru (kopia) (kopia)

Mieszany

Pola wyboru (kopia) (kopia) (kopia)

Inny

Czy zastosowano bufor?

Czy zastosowano bufor?

Objętość zładu instalacji grzewczej do bufora/sprzęgła/rozdzielacza włącznie

Szacunkowa całkowita objętość zładu instalacji grzewczej

Objętość zastosowanego zbiornika CWU (nie dotyczy climatehub)

Powierzchnia wężownicy zbiornika CWU (nie dotyczy climatehub)

Instalacja została wypłukana

Pola wyboru (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia)

Instalacja została napełniona i odpowietrzona

Pola wyboru (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia)

Medium grzewcze

Medium grzewcze

Norma i model zaworu trójdrogowego (nie dotyczy climatehub)

Typ zaworu mieszającego

Filtr magnetyczny zainstalowany (tylko monobloki)

Pola wyboru (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia) (kopia)

Zabezpieczenie przeciwzamrożeniowe (tylko monobloki)

Średnica wewnętrzna i materiał rur od pompy ciepła do bufora i wężownicy CWU (lub do instalacji CO - gdy brak bufora)

Bufor / CO

CWU

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 10.

Zalecane informacje, które powinny znaleźć się w dokumetacji fotograficznej:

- tabliczki znamionowe
- jednostki zewnętrzne/wewnętrzne pompy ciepła
- zbiorniki CWU i bufor
- sterowniki (jeśli występują)
- tablica rozdzielcza dla pompy ciepła
- kotłownia w całości.

Informacja:

Wypełniony i przesłany formularz jest niezbędny, aby Autoryzowany Partner Serwisowy (APS) wykonał jedno bezpłatne i skuteczne uruchomienie pompy ciepła EHS.

Nie wykonanie uruchomienia podczas pierwszego przyjazdu APS będzie skutkować obciążeniem firmy instalacyjnej przed kolejnymi wizytami uruchomieniowymi.

Oświadczenia: