Zbiorniki na deszczówkę i szamba ekologiczne

System zagospodarowania wody deszczowej w domu i ogrodzie, ze zbiornikiem podziemnym.

Wygoda – system umożliwia wykorzystanie wody deszczowej nie tylko do podlewania ogrodu, ale również w domu. Centrala sterująca zapewnia automatyczne przełączanie na wodę z wodociągu w przypadku wyczerpania zapasów deszczówki. Z systemu House Complex można korzystać przez cały rok.

Ekologia – korzystanie z deszczówki do celów gospodarczych (spłukiwanie toalet, mycie auta czy podłóg) zmniejsza obciążenie środowiska naturalnego wynikające z procesów uzdatniania wody w przedsiębiorstwach wodociągowych. Jej wykorzystanie w ogrodzie nie tylko służy roślinom, ale oznacza również, że do gleby nie przedostaje się chlor z „kranówki”.

Bezpieczeństwo – wykonane z najwyższą starannością zbiorniki są przeznaczone do wieloletniego użytkowania; system sterowania zabezpiecza pompę przed uszkodzeniem. Wysoka jakość została potwierdzona m. in. aprobatą techniczną nr AT-15-7900/2009.

Centrale deszczowe MATRIX

Do zarządzania systemem domowo-ogrodowym House Complex, służą centrale sterujące Matrix. Są to kompletne urządzenia złożone z samozasysającej pompy i elektronicznego układu sterującego wyposażonego w czujnik ciśnienia wraz z niezbędnymi elementami przyłączeniowymi. Zadaniem takiej centrali jest pobieranie wody ze zbiornika i wprowadzanie jej do wewnętrznej instalacji deszczowej w budynku, lub w okresie, gdy zbiornik jest pusty, napełnianie wewnętrznej instalacji deszczowej wodą wodociągową. Jeżeli wyłącznik pływakowy w zbiorniku podziemnym, wykryje brak wody, centrala automatycznie przełącza się na zasilanie wodą z wodociągu. W ten sposób, nawet przy okresowo pustym podziemnym zbiorniku na wodę deszczową, wewnętrzna instalacja wodociągowa zawsze jest napełniona. Standardowe centrale sterująca dostępne w ofercie Titan Aqua są zaprojektowane do obsługi instalacji wykorzystywanej przez maksymalnie dwie rodziny. Zależnie od poziomu zautomatyzowania, dostępne są dwa typy central: Standard i Complex. Na zapytanie, w sytuacji większych obiektów o różnej użyteczności, dostępne są inne typy centrali sterujących.

Matrix Standard

Ta jednostka wytwarzająca ciśnienie w systemie zagospodarowania wody deszczowej. Centrala ta wyposażona jest  w zintegrowany zbiornik retencyjny połączony linią ssawną z pompą. W przypadku opadnięcia wyłącznika pływakowego zainstalowanego w zbiorniku do wody deszczowej poniżej zadanego poziomu w, otwiera się zawór elektromagnetyczny i woda wodociągowa napływa do zbiornika umieszczonego w centrali. Pompa pobiera wtedy wodę ze zbiornika w centrali i podaje ja do instalacji.

Matrix Complex

Oprócz funkcjonalności systemu Matrix Standard, system Matrix Complex posiada możliwość włączania opcji manualnej lub automatycznej. W opcji manualnej centrala będzie zasilana tylko woda wodociągowa, np. w okresie zimowym. Włączenie opcji automatycznej powoduje że zbiornik retencyjny będzie napełniany w pierwszej kolejności woda deszczową ze zbiornika podziemnego, a w razie jej braku - wodą wodociągową. Centrala posiada też specjalnie zaprojektowany zbiorniczek w kształcie litery C, co zmniejsza poziom hałasu w momencie jego napełniania. Całość jest zamknięta estetyczną pokrywą. Do centrali Matrix Complex istnieje możliwość podłączenia tzw. pompy dozującej. Pompę tę stosuje się wówczas, gdy odległość w pionie i w poziomie pomiędzy zbiornikiem podziemnym a centralą jest zbyt duża (odległości te opisane są na diagramie w instrukcji obsługi centrali) do prawidłowej pracy pompy. Informacje nt. pompy dozującej dostępne są na zapytanie.

SYSTEMY

system garden complex z przelewem do systemu kanalizacynego

System GARDEN Complex II z przelewem
do systemu kanalizacyjnego

 

system garden complex z przelewem do systemu rozsaczajacego

System HOUSE Complex II z przelewem
do systemu rozsączającego

Dane kontaktowe

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji o naszych usługach:

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS

ul. Rzemieślnicza 7
72-123 Pucice
woj. zachodniopomorskie

Nasza siedziba znajduje się w pobliżu Szczecina

Tel. 726 377 161

biuro@zcipajos.pl

Pompy ciepła Szczecin | Rekuperacja Szczecin | Odkurzacz centralny Szczecin | Instalacje ogrzewcze Szczecin | Hydraulika Szczecin | Biologiczne oczyszczalnie ścieków Szczecin | Systemy zagospodarowania wody deszczowej Szczecin | Klimatyzacja Szczecin | Polityka Prywatności