Moje Ciepło 2022

Finansowe wsparcie zakupu i montażu pomp ciepła dla nowych budynków jednorodzinnych.

W ramach programu Moje Ciepło 2022 możesz zrealizować:

  • zakup/montaż gruntowych pomp ciepła;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/woda.

Zapewniamy klientom ZCI PAJOS pełne doradztwo w zakresie dofinansowania oraz wsparcie przy ubieganiu się o środki finansowe z programu Moje Ciepło 2022.

 

Pompa ciepła Panasonic

Moje Ciepło 2022 – kto może ubiegać się o dofinansowanie?

 

Rządowy Program Moje Ciepło 2022 stanowi odpowiedź na aktualne potrzeby osób fizycznych, którzy planują zainwestować w ekologiczne i ekonomiczne źródło ogrzewania. Beneficjentami programu mogą być wyłącznie właściciele bądź współwłaściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Zgodnie z założeniami programu, przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny rozumie się budynek, w przypadku którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

 

    • nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, z późn.zm.) albo
    • złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

 

Z programu nie mogą skorzystać właściciele nowych budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w których na powierzchni przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku jest lub będzie prowadzona działalność gospodarcza.

 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu z programu Moje Ciepło 2022

 

Program Priorytetowy Moje Ciepło 2022 służy współfinansowaniu inwestycji polegających na zakupie i montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Uzyskaną dotację można przeznaczyć na:

 

  • zakup lub montaż gruntowych pomp ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem ciepłej wody użytkowej z osprzętem;
  • zakup/montaż pompy ciepła typu powietrze/powietrze (w systemie centralnym obsługujący cały budynek) z osprzętem;
  • zakup lub montaż pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym, zbiornikiem cwu z osprzętem.

 

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest brak posiadania w budynku mieszkalnym jednorodzinnym (również w okresie trwałości inwestycji) źródła ciepła na paliwo stałe.

Instalowane pompy ciepła typu powietrze/woda i gruntowe pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55 C). W przypadku pomp ciepła typu powietrze/powietrze klasa efektywności energetycznej powinna wynosić minimum A+.

 

Jaką kwotę dofinansowania można uzyskać w ramach programu Moje Ciepło 2022?

 

Wysokość dofinansowania uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę karty dużej rodziny.

Dla pomp gruntowych dotacja wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% dla posiadaczy karty dużej rodziny. Maksymalna kwota dotacji to 21 tys. zł.

Dla pomp powietrznych, niezależnie od typu (powietrze-powietrze lub powietrze-woda), dotacja wyniesie do 30% kosztów kwalifikowanych lub do 45% dla posiadaczy karty dużej rodziny. Maksymalna kwota dotacji to 7 tys. zł.

Budżet na realizację celu programu wynosi do 600 000 000 zł. W ramach programu przewiduje się dofinansowanie co najmniej 57 tys. pomp ciepła.

 

Jaki jest termin składania wniosków na dofinansowanie na pompę ciepła?

 

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

 

Program Priorytetowy Moje Ciepło – najważniejsze informacje

 

Link do Generatora wniosków o dofinansowanie GWD (P1): https://gwd.nfosigw.gov.pl/

Przed złożeniem wniosku należy zapoznać się z dokumentami dla Programu Priorytetowego Moje Ciepło. Informacje o Programie na stronie rządowej wraz z instrukcją składania wniosku, regulaminem i wzorami oświadczeń są dostępne pod adresem: https://mojecieplo.gov.pl/

Zapewniamy naszym klientom pełne doradztwo w zakresie dofinansowania oraz wsparcie przy ubieganiu się o środki finansowe z programu Moje Ciepło 2022. Skontaktuj się z nami, odpowiemy na wszelkie pytania i pomożemy w doborze odpowiedniej pompy ciepła.

Dane kontaktowe

Zgoda: