Formularz zgłoszenia awarii innego urządzenia / instalacji

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Dane zleceniodawcy

Imię i nazwisko

Opis systemu na podstawie danych z karty gwarancyjnej

Dane z karty gwarancyjnej

Kliknij lub przeciągnij do tego obszaru pliki przeznaczone do przesłania. Maksymalna liczba przesyłanych plików wynosi 5.

Warunki realizacji zlecenia serwisowego:

  1. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, bezpośrednio wynikającego z wady urządzania w okresie gwarancji, koszty diagnozy zostaną pokryte przez producenta.
  2. Jezeli nieprawidłowe działanie urządzenia jest wynikiem niepoprawnej instalacji, konserwacji, obsługi lub urządzenie nie jest już objęte gwarancją, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów diagnostyki serwisowej oraz kosztów dojazdu serwisanta.
  3. W przypadku braku zachowania odległości serwisowych, zgodnych z DTR urządzenia, Zleceniodawca zobowiązuje się do pokrycia kosztów dodatkowych roboczogodzin związanych z czasem poświęconym na uzyskanie dostępu do urządzenia w celu wykonania diagnostyki.
  4. Podanie w formularzu nieprawidłowych danych może skutkować odmową wykonania naprawy, a Zleceniodawca zobowiązuje się pokryć koszty dojazdu i czasu pracy serwisanta.
  5. Spełnione są wszystkie warunki gwarancyjne producenta urządzenia oraz wykonawcy instalacji.
Wysyłając zgłoszenie przyjmuję do wiadomości oraz oświadczam, iż:
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych: