Decydując się na wymianę lub montaż wydajnej i nowoczesnej instalacji grzewczej, najczęściej wychodzimy z założenia, iż tego rodzaju przedsięwzięcie powinno służyć nam bezawaryjnie przez kolejnych kilkanaście lat. Istnieje wiele czynników wpływających na żywotność instalacji, a jednym z nich jest jakość użytkowanej w niej wody.

Niewłaściwa jakość wody stanowi poważny problem dla wielu użytkowników instalacji i urządzeń grzewczych. Na trudności w eksploatacji narażeni są przede wszystkim właściciele wysokowydajnych urządzeń grzewczych z małą pojemnością wodną. Są to bowiem urządzenia wrażliwe na osadzanie kamienia kotłowego. Występująca na większości terytorium Polski woda o dużej twardości również oznacza ryzyko obniżenia wydajności instalacji grzewczej. Dlatego aby chronić interesy zarówno klientów, jak i producentów urządzeń grzewczych, powstały w tym zakresie normy regulujące kwestię jakości wody stosowanej dla ogrzewania w instalacjach domowych.

 

Wytyczne PORT PC cz. 4 i 5

 

PORT PC cz. 4 i 5 to wytyczne projektowania, wykonania i odbioru instalacji z pompami ciepła dotyczące zapobiegania szkodom w systemach grzewczych, w których nośnikiem jest woda. Regulują one kwestię jakości przetłaczanego medium w instalacjach grzewczych oraz wody użytkowej. Przestrzeganie wytycznych PORT PC cz. 4 i 5 chroni przede wszystkim interesy klientów, którzy decydując się na zakup pompy ciepła chcą użytkować instalację wolną od zanieczyszczeń i usterek. Dzięki wysokiej jakości przetłaczanego medium w instalacji spełniany jest podstawowy warunek do uzyskania świadczeń gwarancyjnych w razie ewentualnej awarii urządzenia.

 

Jakość wody w instalacji grzewczej nie może być przypadkowa

 

Nowoczesne instalacje z pompami ciepła wyróżniają się oszczędną i bezawaryjną pracą na długie lata. Aby instalacja pracowała prawidłowo, a żywotność montowanych przez ZCI PAJOS pomp była jak najdłuższa, wprowadziliśmy w naszej firmie najwyższe standardy montażu. Wypracowane przez nas metody zostały docenione przez wiodących producentów pomp ciepła. Oszczędna i bezawaryjna praca instalacji, które wykonaliśmy, została doceniona przez setki naszych klientów. Każdego roku oddajemy kilkadziesiąt kompletnych instalacji grzewczych i sanitarnych oraz kilkadziesiąt zmodernizowanych kotłowni z pompami ciepła, co potwierdzają otrzymane wyróżnienia.

 

W jaki sposób zła jakość wody obniża wydajność instalacji grzewczej?

 

Woda zawiera w swoim składzie nie tylko bardzo nam potrzebne minerały, ale również duże ilości wapnia, soli, węglanu, związków metalicznych tj., żelazo czy mangan. Związki te osadzają się w całej instalacji, a najbardziej w najgorętszych miejscach, czyli w podzespołach pompy ciepła, głównie w wymienniku. Rozpuszczony węglan, żelazo, mangan powodują korozję, zapchanie rur i osprzętu, co prowadzi do spadku wydajności i poważnych awarii.

Prawidłowo przygotowana instalacja, która zostanie napełniona odpowiednią wodą, pracuje wydajnie i oszczędnie.

 

Demineralizacja wody

 

W procesie demineralizacji wody usuwamy z niej węglany wapnia oraz inne związki zawarte w wodzie, dzięki czemu:

  • eliminujemy tworzenie się kamienia,
  • zapobiegamy korozji,
  • zapewniamy stały wysoki przepływ,
  • spełniamy wymogi producentów pomp ciepła.

 

Stacja do demineralizacji wody wraz zaworem antyskażeniowym, której używamy na co dzień, dzięki odpowiednim złożom żywicznym potrafi precyzyjnie obniżyć zawartość niepożądanych składników wody do poziomu wymaganego przez producenta pompy ciepła. Przy modernizacji kotłowni, przed montażem nowego źródła ciepła, bardzo ważnym (jak nie najważniejszym) elementem jest odpowiednie przygotowanie zastanej instalacji do współpracy z pompą ciepła.

Najczęściej przy modernizacjach spotykamy się ze starymi grzejnikami, które po odpowiednim przygotowaniu mogą z powodzeniem pełnić swoją rolę jeszcze przez długie lata. Stacja do płukania instalacji to najnowocześniejsza broń, która w naszych rękach przywraca sprawność starym instalacjom.

W pierwszym etapie płuczemy instalacje naprzemiennie wodą i powietrzem, dzięki czemu nawet największe złady osadu odrywają się od ścianek grzejników i rur. Kolejnym etapem jest płukanie płynem do dezynfekcji instalacji, a na koniec zabezpieczamy instalację środkiem antykorozyjnym

 

ZCI PAJOS gwarantuje wysoką jakość wody w instalacji grzewczej

 

Nasza firma od lat zapewnia swoim klientom prawidłowe parametry wody w instalacjach centralnego ogrzewania, zgodnie z wytycznymi PORT PC cz. 4 i 5. Dzięki takiemu podejściu gwarantujemy długoletnią, bezawaryjną pracę układu, niezależnie od zastosowanego źródła ciepła. Zapewnienie właściwej jakości wody jest dla nas priorytetem, ponieważ pragniemy Państwu zagwarantować stałą poprawność działania instalacji grzewczej.