Budowa rekuperatora jest zróżnicowana w zależności od rodzaju konkretnego urządzenia, jak i jego sposobu montażu. W tego rodzaju urządzeniach stosowane są różne rodzaje wymienników ciepła. Niektóre modele wyposażone są w dodatkowe funkcje. Jednakże wiele elementów rekuperatora jest takich samych, niezależnie od modelu.

 

Jak zbudowany jest rekuperator? Najważniejsze elementy rekuperatora

 

Do głównych elementów rekuperatora zalicza się: wymiennik ciepła, filtry, wentylatory (nawiewny i wywiewny) oraz nagrzewnicę elektryczną.

Wymiennik ciepła określany jest mianem serca rekuperatora. Jego zadaniem jest wymiana strumieni powietrza wywiewanego z pomieszczeń i nawiewanego spoza budynku. W rekuperatorach zastosowanie mają miejsce trzy rodzaje wymienników ciepła: przeciwprądowe, obrotowe oraz krzyżowe. Różnica między nimi dotyczy sposobów przepływu powietrza oraz budową. Niezależnie od rodzaju wymiennika, jego działanie przynosi podobny efekt.

Ważną rolę w rekuperatorze odgrywają wentylatory, które służą mechanicznemu wymuszaniu przepływu powietrza przez urządzenie. W niektórych rekuperatorach stosuje się pojedynczy wentylator wywiewny, zazwyczaj promieniowy. Zdecydowanie bardziej wydajnymi urządzeniami są te, które posiadają dwa wentylatory: nawiewny i wywiewny. Dzięki odpowiednim czujnikom (np. mierzącym wilgotność w pomieszczeniach) możliwe jest automatyczne sterowanie ich obrotami. Wielkość przepływu powietrza przez rekuperator może być również sterowania ręcznie. Zalecane jest, by sięgać po dobrej klasy, trwałe wentylatory na łożyskach o mocy 120 W.

Jak zbudowany jest rekuperator?

W wielu rekuperatorach stosowane są nagrzewnice wstępne, zazwyczaj montowane na kanale czerpnym rekuperatora. Nagrzewnica wstępna odpowiada za wstępne podgrzanie powietrza wtłaczanego do urządzenia. Proces ten jest wymagany dla ochrony przed zamarznięciem lub oszronieniem wymiennika przy bardzo niskich temperaturach. Praca nagrzewnicy wstępnej nie wpływa na zmianę temperatury w pomieszczeniu.

Przy otworach nawiewnym i wywiewnym rekuperatora zastosowanie mają miejsce specjalne filtry. Ich zadaniem jest zapobieganie przedostawaniu się jakichkolwiek zanieczyszczeń do środka urządzenia. Systemy rekuperacji mogą być ponadto wyposażone w czujniki wilgotności i dwutlenku węgla.

W rekuperatorach istotną rolę odgrywa obudowa. Jej głównym zadaniem jest osłanianie wszystkich wewnętrznych elementów urządzenia. W dobrej klasy rekuperatorze stosuje się obudowę dźwiękoszczelną. Zalecane jest, by obudowa rekuperatora była izolowana termicznie oraz akustycznie, ponieważ to pozwoli ograniczyć straty energii oraz zmniejszyć poziom emitowanego hałasu podczas pracy urządzenia. Obudowy w rekuperatorach są wykonywane z metalu lub tworzywa sztucznego.

Masz pytania? Napisz do nas!

Kontakt

Zgoda: