Rekuperacja – Szczecin i okolice

 

Zachodniopomorskie Centrum Instalacji PAJOS oferuje państwu kompleksową usługę montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zwanej Rekuperacją. Wykonujemy instalacje w oparciu o projekt inwestora lub sami projektujemy dla potrzeb wykonawstwa zgodnie z PN. Dobieramy odpowiednie urządzenia do potrzeb wentylacyjnych budynku. Nasze instalacje są zawsze wykonane z należytą dbałością wobec czego odzysk ciepła mieści się w granicach 85-95% skuteczności. Wykonujemy instalacje na rurach sztywnych Spiro i w systemie PEFLEX. Wszystkie połączenia wykonane przez naszą firmę są szczelne, a przewody Spiro zaizolowane termicznie. Stosujemy tłumiki na instalacji w celu wyeliminowania hałasów, oraz przepustnice aby można było regulować przepływ powietrza. Montujemy tylko najwyższej klasy centrale rekuperacji dostarczane od czołowych producentów na rynku. Serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu zamówienia usługi! Szczecin i okolice.

Dowiedz się więcej:

Czym są Rekuperatory?

Rekuperatory – to potoczne określenie central wentylacyjnych nawiewno-wywiewnych z odzyskiem ciepła wentylacyjnego z wymiennikami rekuperacyjnymi. Przy wyborze centrali nie należy kierować się tylko sprawnością odzysku – jest to wielkość podawana dla optymalnych warunków pracy centrali, czyli przeważnie dla niskich wartości przepływu powietrza przez wymiennik (zdarza się nawet, że dla nieproporcjonalnych strumieni), przy bardzo korzystnych różnicach temperatur oraz korzystnych warunkach wilgotności powietrza, a także przy minimalnych stratach na centrali (idealna izolacja). W prospektach reklamowych są opisane centrale o sprawności nawet blisko 100%.

Przed wyborem konkretnego urządzenia należy sprawdzić dane dotyczące sprawności dla różnych wartości przepływu powietrza (centrale mają pewien zakres wydajności „od – do”), a szczególnie dla tej wielkości, która wynika z zapotrzebowania konkretnego budynku. Nie można mylić sprawności wymiennika ze sprawnością centrali. Obniża ją m.in. niewłaściwa izolacja termiczna, mostki cieplne, zaburzenia przepływu i nieszczelność centrali. Podnosi ją natomiast np. umieszczenie wentylatora nawiewnego tak, że powietrze po przejściu przez wymiennik trafia na wentylator, którego silnik dodatkowo je ogrzewa.

Niektórzy producenci ostrzegają przed konkurencją, która montuje takie wentylatory w centralach zużywających tyle energii, ile odzyskuje wymiennik. Należy też sprawdzić, czy wydajność centrali jest podana tylko dla pracy bez instalacji, czyli bez oporów przepływu w instalacji. Prawidłowo podana wydajność określa przepływ w odniesieniu do konkretnych parametrów strat ciśnienia. W przypadku, gdy ma być zastosowany gruntowy wymiennik ciepła, bardzo istotny jest dobór wentylatora nawiewnego i wielkość sprężu centrali, tak aby unikać instalowania dodatkowego wentylatora ze sterowaniem tylko dla wymiennika gruntowego.

Istotny dla kosztów eksploatacji jest też wybór zabezpieczeń przeciw szronieniu na wymienniku w okresach niskich temperatur. Nagrzewnice są skuteczne, ale mogą być drogie w eksploatacji, jeśli nie mają odpowiedniego sterowania. Tańsza jest automatyczna regulacja wydajności wentylatorów, ale w okresie mrozów spada wydajność wentylacji.

Budowa

Wymiennik, serce rekuperatora, to nie wszystko. Przepływ powietrza trzeba wymusić mechanicznie; ciąg grawitacyjny jest za słaby. W niektórych urządzeniach służy temu pojedynczy wentylator wywiewny, zwykle promieniowy. Powietrze świeże napływa samorzutnie w miejsce usuniętego.

Lepszy jest układ z dwoma wentylatorami, nawiewnym i wywiewnym. Ich obroty, a więc i wielkość przepływu powietrza, możemy regulować sami, za pośrednictwem przełączników. Może się to również odbywać automatycznie, z wykorzystaniem odpowiednich czujników, np. mierzących wilgotność w pomieszczeniach.

Na wentylatorach nie ma co oszczędzać. Tanie osiowe (łopatkowe „blaszaki”) nie zapewnią dobrej ciągłej pracy wentylatora. Ponadto mają skłonność do hałasowania. Warto więc zadbać o dobrej klasy, trwałe wentylatory na łożyskach. Moc nie musi być duża. Zazwyczaj wystarczy 120 W.

 

 

Zasilane prądem muszą też być nagrzewnice powietrza – konieczne, by zapobiegać oszronieniu wymiennika wskutek zetknięcia się wilgotnego powietrza wywiewanego z mroźnym napływającym. Grzałki takie miewają moc nawet 2 kW, ale włączają się na krótko; nie chodzi przecież o ogrzewanie wnętrz, co by odbierało sens działaniu rekuperatora. Tego dodatkowego zużycia energii możemy uniknąć, przez umieszczenie specjalnej przepustnicy.

Kiedy dojdzie do oszronienia, zamyka ona dopływ zimnego powietrza. Przez ten czas rekuperator czerpie powietrze ciepłe, z wnętrza budynku. Krótko więc krąży powietrze nieodświeżane. Mamy jego tzw. recyrkulację, a nie wymianę. Na dłuższy czas nie miałoby to sensu. Toteż po od szronieniu przepustnica znów przełącza rekuperator na dopływ powietrza z zewnątrz.

Nie lekceważmy też obudowy. Ona nie tylko łączy wszystkie elementy i je osłania. Powinna tłumić dźwięki, nieuchronnie towarzyszące pracy wentylatorów. Sama też nie powinna hałasować. W wykonanej z metalu, po wielokrotnej zmianie temperatury pracy, po roku do dwóch dochodzi do poluzowania połączeń. Obudowa zaczyna brzęczeć. Stąd uznawana przez niektórych wyższość tworzywa sztucznego nad blachą stalową.

Rodzaje wymienników

W centralach dla potrzeb domów jednorodzinnych stosuje się wymienniki krzyżowe i przeciwprądowe. W wymiennikach krzyżowych i przeciwprądowych można uzyskać wysokie sprawności wraz ze wzrostem ich długości i obniżaniem wartości strumienia przepływu powietrza.

W wymiennikach przeciwprądowych strumienie ciepłego i zimnego powietrza biegną względem siebie równolegle i przeciwbieżnie. Wymiana ciepła odbywa się na dużej powierzchni, dzięki temu wzrasta sprawność wymiany (w warunkach laboratoryjnych nawet do 98%). Zabezpieczeniem przed zamarzaniem wymiennika może być jego pionowe ustawienie – tak aby skropliny spływały poza wymiennik. Stosowane są też nagrzewnice lub płynna regulacja nawiewu. Niektóre wymienniki przeciwprądowe mają duży opór wewnętrzny i tym samym wentylatory zużywają więcej energii.

W wymiennikach krzyżowych strumienie powietrza płyną obok siebie: ogrzane – wylotowe i chłodne – zewnętrzne. Oddziela je przegroda wykonana z materiału, który jest dobrym przewodnikiem ciepła. Przegrody są często karbowane dla zwiększenia powierzchni wymiany. Sprawność w warunkach optymalnych wymienników krzyżowych wynosi ok. 60%, a w urządzeniach pozbawionych dobrej izolacji lub w tych, w których izolacja wykonana jest niedokładnie, sprawność spada do 30÷45%. Uzyskanie sprawności powyżej 70%, a nawet ponad 85% jest możliwe dzięki zastosowaniu dwóch wymienników krzyżowych w jednej centrali. O ich popularności decyduje prosta budowa i tania produkcja.

Najwyższą sprawność odzysku osiągają wymienniki obrotowe i są one odporne na szronienie przy niskich temperaturach. Jednak z uwagi na fakt, że dochodzi w nich do mieszania się powietrza (kilka procent wylotowego wraca z powrotem) i tym samym zapachów, w naszym klimacie stosuje się je najczęściej w dużych instalacjach przemysłowych. Wymienniki obrotowe stosowane są w centralach przeznaczonych do domów jednorodzinnych w krajach skandynawskich.

 

Zalety wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła
  • praca systemu wentylacyjnego nie zależy od warunków zewnętrznych: temperatury i wilgotności powietrza, siły wiatru;
  • rekuperatory najnowszej generacji umożliwiają odzyskanie nawet 90% ciepła,
  • dobrze wykonany system pozwala na obniżenie kosztów ogrzewania o 25–50% w porównaniu z identycznym budynkiem wyposażonym w wentylację grawitacyjną (aby poznać oszczędności w konkretnym budynku, warto wykonać jego audyt energetyczny),
  • w domu wyposażonym w taki rodzaj wentylacji można zrezygnować z niektórych elementów niezbędnych do wentylacji grawitacyjnej, takich jak: komin wentylacyjny, nawiewniki lub okucia do mikro wentylacji w oknach; znaczna część okien w takim domu może być nieotwierana, a więc tańsza;
  • system grzewczy w domu z rekuperatorem jest tańszy (wystarczy tańszy kocioł o mniejszej mocy)

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

kontakt